Algemene Voorwaarden

1 – ALGEMEEN
Elke bestelling die wij van u accepteren is onderworpen aan de volgende voorwaarden. Als uw bestelformulier gedrukte voorwaarden bevat, worden deze voorwaarden alleen aanvaard voor zover deze niet in strijd zijn met onze algemene voorwaarden zoals hieronder uiteengezet. We aanvaarden uw bestelling zodra wij uw bestelling of onze levering van goederen aan u schriftelijk bevestigd hebben.


2- PRIJZEN
Hoewel wij ons trachten te houden aan de prijzen die wij gepubliceerd hebben, behouden wij ons het recht voor deze te wijzigen in de prijzen die gelden op de datum van verzending.
All prijzen zijn inclusief btw.
In het uitzonderlijke geval dat er een fout is opgetreden in de productgegevens of prijzen, zullen wij ons best doen om u zo snel mogelijk te informeren zodra uw bestelling geplaatst is.
Alle producten zijn op basis van beschikbaarheid. LET WEL: hoewel we ernaar streven om onze prijzen consistent te houden met de prijzen vermeld in onze catalogus, kunnen omstandigheden waarover wij geen controle hebben (waaronder wijzigingen in belastingtarieven, bijv. btw, valutaschommelingen of inflatoire kostenstijgingen) prijsstijgingen of prijsdalingen veroorzaken.


3 – PRODUCTINFORMATIE
(a) Toepassingslijsten, catalogi, omschrijvingen, informatie of adviezen die wij verstrekken met betrekking tot goederen zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar dienen slechts ter illustratie. Het is altijd uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de geleverde onderdelen geschikt zijn voor de betreffende toepassing. Het is altijd uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de geleverde onderdelen geschikt zijn voor de betreffende toepassing.
(b) De geleverde goederen voldoen in alle materiële opzichten aan hun omschrijving of aan elk monster of elke specificatie die aan ons is verstrekt en door ons is aanvaard. We behouden ons het recht voor een ontwerp of specificatie te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving, mits dit geen nadelig effect heeft op de prestatie van de goederen. We behouden ons het recht voor een ontwerp of specificatie te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving, mits dit geen nadelig effect heeft op de prestatie van de goederen.


4 – OCTROOIEN
We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het schenden van octrooien of auteursrechten van onze leveranciers of klanten indien er onderdelen geleverd worden voor hun ontwerp.


5 – VERZENDING
Tenzij anders vermeld, worden leveringen gedaan door onze verzendpartner.

Alle leveringen die op een andere manier gedaan worden, kunnen verpakkings- en verzendkosten met zich meebrengen.

6 – BESTELLINGEN
Hoewel wij ons uiterste best doen om uw bestellingen uit te voeren, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen in de uitvoering van onze verplichtingen jegens u die worden veroorzaakt door factoren waarover wij geen controle hebben, waaronder (maar niet beperkt tot) stakingen, uitsluitingen, verzendvertragingen, brand, oorlog, enz. In dat geval kunt u ons niet aansprakelijk stellen voor enig verlies of schade die hierdoor kan ontstaan.


7 – BETALINGSVOORWAARDEN
De betaling dient veilig online te worden verricht met PayPal, tenzij vooraf afspraken zijn gemaakt om een rekening te openen welke schriftelijk zijn goedgekeurd door een directeur van het bedrijf.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op PayPal:
(a) U garandeert dat u bij het gebruik van het online betalingssysteem bevoegd bent om de kaart of PayPal-rekening te gebruiken voor de betaling die u verricht.
U bevestigt en verplicht zich ertoe dat de betaler bij het verrichten van een betaling geen rechten van derden schendt en niet frauduleus handelt of in strijd is met enige wet- of regelgeving.

(b) Quick Parts kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een betaling aan de verkeerde klantrekening omdat u een onjuist rekeningnummer, andere onjuiste persoonlijke gegevens of andere onjuiste gegevens heeft verstrekt.

(c) Quick Parts kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een betaling die niet terechtkomt op de juiste klantrekening als de betaling om welke reden dan ook geweigerd, afgewezen of gemarkeerd wordt als potentiële fraude door PayPal, uw kaartprovider of de betalingssysteemprovider van Quick Parts.

(d) Indien PayPal of uw kaartprovider de betaling weigert, is Quick Parts niet verplicht u hierover te informeren. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de betaling voltooid is in de betalingstransactie via de webpagina van de Quick Parts-serviceprovider.

(e) U bevestigt en verplicht zich ertoe dat de door u ingevoerde gegevens geen computervirussen of andere zaken bevatten die zijn ontworpen om de normale werking van een computer te verstoren, te onderbreken of te ontregelen of om heimelijk systemen, gegevens of persoonlijke informatie te onderscheppen of onbevoegd toegang hiertoe te krijgen of deze te onteigenen; noch zullen dergelijke gegevens ertoe leiden dat de website van Quick Parts wordt onderbroken, beschadigd, minder efficiënt wordt gemaakt of zodanig beïnvloedt wordt dat de effectiviteit of functionaliteit van de website van de Quick Parts-serviceprovider op enigerlei wijze wordt aangetast.

(f) Quick Parts is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het gebruik, incorrect gebruik, of de resultaten van het gebruik van deze site, een website gelinkt aan deze site, of de materialen of informatie op een of meer van deze sites, ongeacht of dit gebaseerd is op garantie, overeenkomst, onrechtmatige daad, of enige andere juridische theorie en ongeacht of men op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid op dergelijke schade.


8 – LEVERING
De goederen worden op uw eigen risico bij u afgeleverd zodra wij deze fysiek bij u afleveren of beschikbaar stellen, zodat u deze kunt ophalen op een door ons afgesproken locatie.

De levertijd is niet essentieel en een leverdatum is slechts een indicatie.

U heeft het recht om een bestelling te annuleren zonder dat wij u hiervoor aansprakelijk stellen, als de levering niet heeft plaatsgevonden na meer dan 14 dagen na de door ons opgegeven tijd.

U dient een claim dat goederen beschadigd zijn afgeleverd of niet materieel aan hun omschrijving voldoen aan ons te melden en (indien van toepassing, aan de vervoerder) binnen 7 dagen na aflevering. Op voorwaarde dat u dergelijke goederen aan ons retourneert binnen 14 dagen na kennisgeving, zullen wij naar eigen goeddunken deze goederen vervangen, u een creditnota sturen voor de prijs van deze goederen of de prijs die u heeft betaald voor deze goederen terugbetalen.

U dient een claim dat de goederen niet door ons bij u zijn afgeleverd aan ons te melden binnen 7 dagen na de verwachte aflevering.

Als u de goederen niet op het afgesproken tijdstip in ontvangst neemt, hebben wij het recht om deze levering en alle andere uitstaande leveringen te annuleren of op te schorten en u de geleden schade in rekening te brengen. Het is uw verantwoordelijkheid om middelen beschikbaar te stellen voor het lossen van goederen uit onze voertuigen bij aflevering.

9 – GARANTIE
Alle producten worden geleverd en gegarandeerd door de fabrikant in overeenstemming met de specificaties van de fabrikant. Elk artikel waarvan is aangetoond en erkend door de fabrikant dat het defect is tijdens de betreffende garantieperiode vanwege materiële of structurele defecten, wordt gratis vervangen of volledig gecrediteerd naar eigen goeddunken.

In geen enkel geval aanvaarden wij aansprakelijkheid voor vervolgschade of schade of vergoeding van reparaties of wijzigingen zonder voorafgaande toestemming. In geval van een garantieclaim, dient u dit zowel mondeling als schriftelijk te melden, zodra er een fout wordt ontdekt. U dient alle gegevens te verstrekken om de claim te kunnen verifiëren.

Waar mogelijk dienen de onderdelen aan ons geretourneerd te worden, samen met de juiste papieren, franco voor inspectie door ons of de fabrikant.
We zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot een defect als gevolg van slijtage, opzettelijke schade, nalatigheid, knoeien met goederen, onjuiste montage of bestelling van goederen of het niet opvolgen van de instructies van de fabrikant.


10 – RETOUR- EN TERUGBETALINGSBELEID
We willen dat u volledig tevreden bent met uw nieuwe aankoop bij ons. Dus als u om welke reden dan ook niet tevreden bent met uw artikelen, kunt u deze aan ons retourneren, ongebruikt, in hun originele verpakking, binnen 14 dagen, voor een terugbetaling van het bedrag dat u betaald heeft voor het artikel.

Zorg ervoor dat de artikelen geretourneerd worden in de ORIGINELE verpakking, ONBESCHADIGD en in een VERKOOPBARE staat.

De koper is verantwoordelijk voor de retourzending & de koper betaalt de retourzending De bedragen worden volledig terugbetaald, inclusief de oorspronkelijke verzend- en verpakkingskosten.

Alle geretourneerde producten mogen niet in waarde zijn afgenomen, dienen opnieuw verkocht te kunnen worden & dienen de documentatie en originele verpakking te bevatten.

Alle goederen worden gecontroleerd voordat deze geruild of terugbetaald worden.
Voordat u uw artikel(en) retourneert, gelieve contact op te nemen met Quick Parts voor een Retourautorisatienummer. Hiermee kunnen wij uw retour volgen en ervoor zorgen dat u uw omruiling of terugbetaling onmiddellijk ontvangt.

Indien u een artikel wilt retourneren, dient u contact op te nemen met onze klantenservice om uw retour te autoriseren.

U ontvangt een Retourautorisatienummer, wat gebruikt wordt om de retourzending van de product(en) te volgen.

Zodra uw retour geautoriseerd is, wordt er een bevestiging per e-mail verzonden naar het adres dat gebruikt is bij uw oorspronkelijke bestelling.

Producten die geretourneerd worden zonder een geldig Retourautorisatienummer kunnen de terugbetaling vertragen.

Gelieve uw artikel(en) te retourneren in de originele verpakking, indien mogelijk, en zorg ervoor dat alle pakketten veilig zijn verpakt. U dient een kopie van uw Retourautorisatieformulier bij uw artikel(en) te voegen, want dit zal ons helpen uw terugbetaling sneller te verwerken.

Vermeld uw Retourautorisatienummer duidelijk op de buitenkant van het pakket, en stuur dit naar het volgende adres:

Web Retours – QuickParts
Retourautorisatienummer ##### #####
131 Conway Crescent,
GREENFORD,
UB6 8JB

De klant is verantwoordelijk voor alle verzendkosten voor producten die geretourneerd worden volgens onze Retourprocedure, tenzij dit specifiek vooraf overeengekomen en bevestigd is met de Klantenserviceafdeling.

Quick Parts aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verlies of beschadiging van goederen tijdens transport; zorg ervoor dat u de optie voor verzekeringsdekking kiest waar mogelijk.

Na ontvangst worden alle producten gecontroleerd en naar eigen goeddunken kan een creditnota geweigerd worden.

11 – RECHT OP ANNULEREN
Voor alle producten die gekocht worden op de website, heeft u het recht om deze zonder enige reden te annuleren binnen 14 dagen nadat u alle goederen/diensten van ons heeft ontvangen.
De klant is verantwoordelijk voor alle verzendkosten voor producten die geretourneerd worden volgens onze Retourprocedure, tenzij dit specifiek vooraf overeengekomen en bevestigd is met de Klantenserviceafdeling.
Voor het uitoefenen van het recht op annuleren, stuurt u een e-mail naar de klantenservice via [email protected]

Web Retours – QuickParts
Retourautorisatienummer ##### #####
131 Conway Crescent,
GREENFORD,
UB6 8JB

U dient de goederen binnen 14 dagen vanaf de datum dat u ons heeft geïnformeerd over uw geannuleerde bestelling terug te sturen. We streven ernaar om u binnen 14 dagen vanaf deze datum of eerder terug te betalen als er een aanvaardbaar afleveringsbewijs verstrekt wordt.
Let wel, wij vergoeden alle van u ontvangen betalingen aan u, waaronder de verzendkosten (behalve de aanvullende verzendkosten voor Zelfde Dag, Volgende Dag, Super Goedkope leveringen).

12 – CONSUMENTENRECHTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP CONSUMENTEN DIE GOEDEREN KOPEN VIA POSTORDER OF OP ONZE WEBSITE
Bepaling 11 is alleen van toepassing als u een Consument bent EN goederen koopt op onze website.
(a) In overeenstemming met de Wet Koop op Afstand 2000, kunt u een overeenkomst op elk moment binnen 14 dagen annuleren, vanaf de dag nadat u de Goederen ontvangen heeft (de ‘Bedenktijd’). Als u de overeenkomst binnen deze Bedenktijd wilt annuleren, wordt er een terugbetaling (of, indien gewenst, een omruiling of vervanging) verstrekt in overeenstemming met ons terugbetalingsbeleid dat hieronder vermeld wordt.

(b) Om een bestelling onder deze overeenkomst te annuleren, dient u:

(c) de goederen aan ons te retourneren in dezelfde staat als waarin u deze ontvangen heeft met de originele verpakking en de productdocumentatie, en voor uw eigen rekening en risico. De goederen mogen niet gebruikt zijn en, waar van toepassing, mogen niet verwijderd zijn uit de verzegelde, doorzichtige verpakking.

13 – AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING
(a) De volgende bepalingen beschrijven onze gehele financiële aansprakelijkheid (waaronder eventuele aansprakelijkheid voor handelingen of nalatigheid van onze medewerkers, agenten en onderaannemers) jegens u als gevolg van of op enige wijze met betrekking tot de overeenkomst.

(b) Alle garanties, algemene voorwaarden en andere voorwaarden bepaald door de wet of civiel recht (behalve de voorwaarden bepaald door sectie 12 van de Verkoop van Goederenwet 1979, zoals gewijzigd) zijn, voor zover wettelijk toegestaan, uitgesloten van deze Overeenkomst.

(c) Niets in deze voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid krachtens sectie 2(3) van de Wet Consumentenbescherming 1987 voor fraude of voor frauduleuze voorstelling van zaken of voor enig geval waarvoor het voor ons illegaal zou zijn om onze aansprakelijkheid (te proberen) uit te sluiten.

(d) Met inachtneming van bepaling 12(c), zijn wij niet aansprakelijk jegens u voor indirecte of vervolgschade, speciale of bestraffende verliezen, schade, kosten of onkosten, winstderving, omzetderving, verlies van inkomen of inkomsten, verspilling van management- of kantoortijd of uitputting van goede wil.

(e) Met inachtneming van bepaling 12(c), zal onze aansprakelijkheid jegens u krachtens of in verband met deze overeenkomst niet meer bedragen dan 125% (honderdvijfentwintig procent) van de te betalen prijs voor de goederen voor één incident of reeks van gerelateerde incidenten.


14 – OVERIG
Deze voorwaarden zijn opgenomen in de overeenkomst met ons, met uitsluiting van alle andere voorwaarden en bepalingen, en vervangen alle eerdere transacties met ons met betrekking tot het onderwerp van de overeenkomst.
Wijzigingen of aanpassingen in deze Overeenkomst zijn alleen geldig als deze schriftelijk overeengekomen en ondertekend zijn door u en onze bevoegde vertegenwoordiger.
Deze overeenkomst is onderworpen aan Engels recht, en elk geschil dat hieruit voortvloeit of hiermee verband houdt, valt onder de exclusieve jurisdictie van de Engelse Rechtbanken.